Hvordan foregår en vurdering af indbo og dødsbo?

Når du ringer til Marskandiseren i Store Kongensgade er du altid sikret en sober og professionel service fra start til slut, også selvom du muligvis ikke kommer til at benytte dig af vores ekspertise, rådgivning og tjenesteydelser.

 

Vi behandler alle potentielle kunder ens, og ingen dødsbo/indbo opgaver er for store eller små. Vi udviser altid rettidigt respekt og omhu i enhver henseende, uanset omstændigheder og dødsboets omfang.

 

Når vi først har aftalt tid og sted for besigtigelsen, mødes vi og gennemgår boet sammen. Jeg giver så tilbud på det som kunden ønsker. Det være sig en total rydning eller muligvis blot salg af løsøre og indbo.

 

Jeg giver først og fremmest altid et gratis og uformelt tilbud på alle former for dødsbo håndtering, samt flytte-, plejehjem- og restboer.

 

Kun i tilfælde af større vurderings opgaver som indbefatter eksempelvis forsikrings anliggender etc. tager jeg et time baseret honorar alt efter omfanget af opgaven.

 

Læs mere om vurdering af dødsbo her

Hvor lang tid tager en besigtigelse og vurdering? 

Det er altid svært at svare på, men som udgangspunkt tager det normalt omkring en halv times tid. Det kan selvfølgelig også tage flere timer alt afhængig af boets størrelse og omfang. Jeg afsætter selv altid god tid medmindre andet er aftalt på forhånd.

Hvem kommer og foretager vurderingen?

Jeg’ Marskandiseren i Store Kongensgade’ Søren Mikkel Redington (Mikkel), møder altid personligt op og gennemgår boet sammen med arvinger/bobestyrer/advokat.

Jeg har, trods mit yderst ungdommelige ydre, 35 års erfaring inden for antikvitetshandler og marskandiser branchen. Jeg driver et seriøst firma med konduite, historik og forståelse. Vores gode renomme og omdømme har altid stået i høj kurs, siden forretningen blev startet i 1978.

Jeg ynder at kalde en spade for en spade, og en skovl for en flot pind med noget nydeligt stykke ædelmetal omkring.

Hvad sker der med indboet?

Når vi hos Marskaniseren i Store Kongensgade tømmer og rydder dødsbo og indbo, bestræber vi os altid på, at genanvende så meget som muligt, og alt hvad der ikke kan sælges eller doneres væk, bliver kørt på genbrugspladsen eller forbrændingen. 

 

Alle personlige papier og efterladenskaber bliver altid bortskaffet på behørig og sober vis. Vi er eksperter og meget seriøse inden for dette felt.

Hvordan sker betaling og afregning?

Vi betaler altid kontant, med bankoverførsel eller Mobilpay. Skulle kunden betale for vores ydelser, sker dette først når arbejdet er udført til kundens tilfredshed. Alle aftaler bliver altid nedskrevet på to kopier.

Hvem er Marskandiseren i Store Kongensgade?

Marskandiseren i Store Kongensgade 108, 1978 blev startet af Kirsten Larsen (født 1947 og død 2004). Hun var født ind i en antikvitetshandler, krejler og marskandiser familie. Sådan lyder historien kort fortalt, men den lange og sande historie må vente til en anden god gang.

Jeg selv voksede mere eller mindre op i Kirstens marskandiser butik. Det var der jeg hang ud, da jeg var en bette rødhåret fregnet knægt, og som ca. otte årig fik jeg en kost i hånden for at feje gaden. Noget skulle jeg jo lave, og fortovet trængte sikkert også til at blive fejet.

Nu havde jeg så både kost og logi. 

Læs mere om Marskandiseren i Store Kongensgade her

Sikkerhed, service og garanti? 

Marskandiseren i Store Kongensgade har haft kosterbevilling fra Københavns politi siden 1978. Vi er en fysisk butik og forretning, vi lever af vores gode renomme og omdømme, samt gensidig tillid, erfaring og konduite.